Ana Maria Quilez GaleraNasqué a Albox (Almeria)
Sexe Dona

Es la germana número 1 de 3 germans

El seu pare: Onofre Quilez Bervel *1933?
La seva mare: Tomasa Galera Garcia *1933

Germà següent: Tomasa Quilez Galera

Cònjuge: Juan
Lloc matrimoni civil: Albox (Almeria)


Inici