Ramon Salvat HuguetNasqué el 1864 a Sans (Barcelona)
Sexe Home

Es el germà número 3 de 3 germans

El seu pare: Francisco Salvat Martí *1835 †1896
La seva mare: Clara Huguet Armengol *1830

Germà anterior: Marina Salvat Huguet *1861

Cònjuge: Maria Palleja Cayetano =1885 *1869
Data matrimoni Civil: dissabte, 18 de Juliol de 1885
Lloc matrimoni civil: Sans (Barcelona)
Registre civil de matrimonis: Sans
Llibre de registre de matrimonis: llibre 11-8, foli 173, reg. 87
Data matrimoni religiós: diumenge, 28 de Juny de 1885
Lloc matrimoni religiós: Sans (Barcelona)
Parròquia del matrimoni: santa Maria de Sans
Testimoni primer: Jose Pares (Sans)(solter)
Testimoni segon: Juan Pujol (gelida)(casat)
Text del matrimoni:
oficiant : Francisco Riu


Informació títols i oficis:
jornaler

Inici