Maria Forns JuliaNasqué el 1855 a Sant Llorenç d'Hortons (Barcelona)
Sexe Dona

El seu pare: Jaime Forns †d1879
La seva mare: Teresa Julia †a1879

Cònjuge: Jose Salvat Huguet =1878 *1853
Data matrimoni Civil: dilluns, 30 de Desembre de 1878
Lloc matrimoni civil: Sans (Barcelona)
Registre civil de matrimonis: Sans (Barcelona)
Llibre de registre de matrimonis: llibre 4, pag. 181, num. 96
Data matrimoni religiós: dimecres, 25 de Desembre de 1878
Lloc matrimoni religiós: Sans (Barcelona)
Parròquia del matrimoni: Santa Maria
Testimoni primer: Marcial Nolla (Lerida)(cerrajero)(casado)
Testimoni segon: Tomas Trilla (Barcelona)(cerrajero)(soltero)
Llibre sacramental de matrimonis: num. 7
Text del matrimoni:
oficiant: Francisco de P.Crusellas


Fills:
Joaquim Salvat Forns *1879

Inici