Gertrudis Quiles LopezNasqué el dimarts, 26 d'Octubre de 1948
Sexe Dona

Cònjuge: Bernardo Rodriguez Berbel =1969 *1932 †1979
Data matrimoni Civil: Octubre de 1969
Lloc matrimoni civil: El Taberno (Almeria)
Parròquia del matrimoni: El Taberno (Almeria)


Fills:
Jose Manuel Rodriguez Quiles *1972
Juan Miguel Rodriguez Quiles *1973
Josefa Rodriguez Quiles *1980

Inici