Eulalia Novell SalvatNasqué a Tamarit (Tarragona)
Sexe Dona

El seu pare: Anton Novell
La seva mare: Maria Salvat

Primer cònjuge: Nicasi Ingles
Segon cònjuge: Maciá Giró Roig =1814
Data matrimoni Civil: 1814
Data capítols matrimonials: diumenge, 29 de Maig de 1814
Lloc dels capítols matrimonials: Tarragona
Notari dels capítols matrimonials: Josep Busquets


Fills:
Tecla Giró Novell

Inici