Tomasa Sanchez GaleraNasqué a Albox (Almeria)
Sexe Dona

Es la germana número 3 de 3 germans

El seu pare: Ramon Sanchez Sanchez *1918
La seva mare: Ana Galera Garcia *1919

Germà anterior: Isabel Sanchez Galera

Cònjuge: Alonso Aguila
Lloc matrimoni civil: Albox (Almeria)


Fills:
Gines Sanchez
Ramon Sanchez

Inici