Rosalia Foguet MataSexe Dona

El seu pare: Salvador Foguet
La seva mare: Tecla Mata

C˛njuge: Marc Oller Catllar =1722
Data matrimoni Civil: dimecres, 9 de Setembre de 1722
Lloc matrimoni civil: Torredembarra (Tarragona)
Registre civil de matrimonis: Torredembarra (Tarragona)
Data matrimoni religiˇs: dimecres, 9 de Setembre de 1722
Lloc matrimoni religiˇs: Torredembarra (Tarragona)
Parr˛quia del matrimoni: Sant Pere apostol de Torredembarra
Testimoni primer: Tomas Canyellas (Torredembarra)(sabater)
Testimoni segon: Miguel Sanroma (Torredembarra)(pages)
Llibre sacramental de matrimonis: Llibre desposoris, 1703 - 1802, pag. 57, AHAT
Text del matrimoni:
oficiant: Salvador Ribera


Fills:
Francesc Oller Foguet *1738

Inici