Teresa Sugrañes NollaNasqué a Castellvell del Camp (Tarragona)
Sexe Dona

El seu pare: Pau Sugrañes
La seva mare: Teresa Nolla

Cònjuge: Pau Ribas Piñol
Lloc matrimoni civil: Castellvell del Camp (Tarragona)
Registre civil de matrimonis: Castellvell del Camp (Tarragona)
Lloc matrimoni religiós: Castellvell del Camp (Tarragona)


Fills:
Josepa Ribas Sugrañes *1827
Joan Ribas Sugrañes *1830 †1831
Maria Ribas Sugrañes *1832

Inici