Pau TombasSexe Home

El seu pare: Joan Tombas
La seva mare: Maria

Segon cònjuge: Maria Gaya Balcells =1696
Data matrimoni Civil: diumenge, 30 de Desembre de 1696
Lloc matrimoni civil: Tarragona
Registre civil de matrimonis: Tarragona
Data matrimoni religiós: diumenge, 30 de Desembre de 1696
Lloc matrimoni religiós: Tarragona
Parròquia del matrimoni: Catedral de Tarragona
Testimoni primer: Ventura Valls
Testimoni segon: Tomas Canals
Llibre sacramental de matrimonis: llibre IX, Desposoris 1696 -1715, pag. 9v, AHAT
Lloc dels capítols matrimonials: Tarragona
Notari dels capítols matrimonials: Gimferrer


Fills:
Esperanza Tombas Gaya
Anna Maria Tombas Gaya *1698
Maria Gertrudis Tombas Gaya *1700
Tecla Tombas Gaya *1702
Josep Tombas Gaya *1705
Maria Francisca Tombas Gaya *1708
Emerentiana Tombas Gaya *1710
Rafaela Tombas Gaya *1713

Informació títols i oficis:
forner

Inici