Gerard Serrahima BallesterNasqué el dissabte, 18 de Març de 1961 a Reus (Tarragona)
Institució: Clinica Ibars
Registre civil: Reus
Parròquia: San Francesc Reus
Padrí: Ramon Badia Serrahima
Padrina: Lluisa Serrahima Buil

Sexe Home

Es el germà número 5 de 5 germans

El seu pare: Francesc Serrahima Buil *1921 †2000
La seva mare: Maria Ballester Ribés *1921 †2007

Germà anterior: Esther Serrahima Ballester *1959

Cònjuge: Maria de la Soledad (Marisol) Esteban Ergueta *1965
Unió de fet
Text del matrimoni:
unio: 1996


Fills:
Genis Serrahima Esteban *2002

Informació addicional:
comunio: prioral de sant Pere de Reus 6 juny 1968

Inici