Assumpcion Noriega RodriguezSexe Dona

Es la germana número 1 de 2 germans

El seu pare: Noriega
La seva mare: Lluisa Rodriguez Mas

Germà següent: Josep Lluis Noriega Rodriguez

Cònjuge: Moix

Fills:
Gloria Moix Noriega

Inici